Evaluatieformulier zomer 2015

Beste ouder(s)

De zomervakantie loopt op haar einde. Alvorens de speelpleinzomer volledig af te sluiten vragen speelplein AwimbaLieje en de jeugddienst van Denderleeuw een beetje feedback van jullie.
Wees gerust kritisch, want voor ons is het heel belangrijk dat wij weten waaraan we nog verder kunnen werken. Wij willen jaar na jaar onze werking verbeteren en jullie mening hieromtrent is dan ook belangrijk.
Jullie horen tenslotte de verhalen van de kinderen wanneer zij thuiskomen en weten beter dan wie ook hoe de kinderen het speelplein ervaren.

Alvast bedankt!

Speelse groeten

De animatoren van Speelplein AwimbaLieje

Link: Evaluatieformulier zomer 2015