Speelpleinreglement

De activiteiten worden ingericht door de Jeugddienst van de gemeente Denderleeuw en gaan
door op de terreinen van het Atheneum Denderleeuw (’t Sas), De Nayerstraat 11A, 9470 Denderleeuw.

– Leeftijd
Kinderen vanaf 3 jaar tot en met 15 jaar zijn welkom. De kleuters kunnen spelen in hun eigen kleuterland, voor de
oudsten is er een +12 tienerwerking. Kinderen vanaf 6 tot 11 jaar spelen in de middengroepwerking. Vanaf 15 jaar zijn jongeren welkom om animator te worden.
(Meer info: http://www.speelpleinawimbalieje.be/onze-werkingen/)

– Openingsuren –
De activiteiten beginnen om 9u00 en eindigen om 17u00. Je kinderen brengen kan tussen 8u30 en 9u en tussen 13u en 13u30. Ze afhalen kan tussen 12u en 12u30 en 17u en 17u30. ’s Morgens is er opvang vanaf 7u00. Wie zijn kinderen vóór 7u00 aan de ingang afzet doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Er is avondopvang van 17u30 tot 18u. Inschrijven kan gedurende de hele dag.
(Meer info: http://www.speelpleinawimbalieje.be/onze-werkingen/verloop-speelpleindag/)

– Periode werking –
Vaste werking:
– Van woensdag 7 juli tot woensdag 24 augustus 2022.
– Elke weekdag van 8u30 tot 17u30 is er werking.
Let op! Er is geen speelpleinwerking op 11 juli, 21 juli en 15 augustus.

Mobiele werking:

  • 25/07 ’t Kasteeltje
  • 26/07 Hazelaarstraat
  • 27/07 Ringlaan
  • 28/07 Braamland
  • 29/07 Patrijzenlaan
  • 1/08 ’t Kasteeltje
  • 2/08 Hazelaarstraat
  • 3/08 Ringlaan
  • 4/08 Braamland
  • 5/08 Patrijzenlaan

– Inschrijven –
Elk kind meldt zich dagelijks aan op het speelpleinsecretariaat. Dit gebeurt onmiddellijk na aankomst op het speelplein. Wanneer een kind zich deze vakantieperiode voor het eerst aanmeldt op het speelpleinsecretariaat, wordt door de ouder(s) eenmalig een (online) inschrijvingsfiche ingevuld (Meer info: http://www.speelpleinawimbalieje.be/registratiezomer/).

– Prijs –
Volledige dag (incl. 2 drankjes + koek): € 6
Halve dag (incl. drank + koek): € 4
Sociaal tarief: ga langs bij het OCMW (Ten Kouter 20, 9470 Denderleeuw)

Tot de leeftijd van 12 jaar is er per kind een fiscaal attest te verkrijgen.  Via dit attest kan u de inschrijvingskosten inbrengen in uw belastingen.

Doe zeker ook navraag bij uw mutualiteit en/of werkgever of er een terugbetaling mogelijk is.
(Meer info: http://www.speelpleinawimbalieje.be/sociale-voordelen/)

– Alleen naar huis –
Kinderen die het speelplein alleen mogen verlaten, kunnen dit enkel met een schriftelijke toestemming van de ouders.
Deze wordt bij aanmelding afgegeven aan het speelpleinsecretariaat. Een toestemming voor elke speelpleindag, wordt aangeduid op de inschrijvingsfiche.

– Afhalen van kinderen –
De kinderen worden afgehaald op de speelplaats. Uw kind(eren) uitschrijven verloopt altijd via het speelpleinsecretariaat.

– Lunch –
De kinderen brengen zelf een lunchpakket mee. De boterhammen blijven in de tasjes en rugzakjes, die op de daartoe bestemde plaats worden verzameld. Er worden geen (fris)dranken verkocht op het speelplein. Doorheen de dag kunnen de kinderen wel altijd gratis water krijgen.

– Aansprakelijkheid –
De Speelpleinwerking kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de materiële schade toegebracht aan de bezittingen die de kinderen meegebracht hebben van buiten het Speelplein.
De kinderen brengen geen verzamelobjecten, gsm’s en andere multimedia mee naar het speelplein.

Bij lichamelijke ongevallen wordt de familie ingelicht en (indien nodig) een spoedarts geraadpleegd. De verzorgingskosten worden voorgeschoten door de betrokkene die na tussenkomst van het ziekenfonds de overblijvende kosten kan terugvorderen van de verzekering. Persoonlijke (waardevolle) spullen kunnen wel steeds in bewaring worden gegeven op het speelpleinsecretariaat.

– Verzekering –
De Speelpleinwerking heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten ten gunste van de aanwezige vrijwilligers en kinderen. Wanneer kinderen met opzet schade toebrengen aan materiaal of aan andere kinderen, worden de kosten aangerekend aan de ouders. Schade aan brillen valt niet onder de lichamelijke ongevallen!

– Verloren voorwerpen –
Persoonlijke spullen worden best genaamtekend. Gevonden voorwerpen worden uitgestald aan de ingang van het speelplein. Na het speelplein worden deze voorwerpen twee weken bijgehouden. Nadien gaan ze naar het goede doel.

– Zindelijkheid –
Wij vragen dat uw kind zindelijk is wanneer het naar het speelplein komt. Een ongelukje kan, maar wanneer kinderen herhaaldelijk ongelukjes hebben, kan hen de toegang tot het speelplein ontzegd worden. Onze accommodatie is hier helaas niet op voorzien.

– Medische fiche –
Gezien de wet op de privacy mogen wij niet zomaar de medische gegevens van de kinderen opvragen. Indien u echter meent dat de speelpleinanimatoren op de hoogte moeten zijn van een eventuele allergie, ziekte of geneesmiddelen van uw kind, gelieve ons dit dan te laten weten, hetzij persoonlijk, hetzij via een briefje in de omslag.

– Foto’s/portretrecht –
Het speelplein maakt en publiceert geregeld foto’s of ander beeldmateriaal van kinderen als sfeerbeeld of als promotiemateriaal. De beeldopnames gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. Bij ondertekening van de inschrijvingsfiche gaat u akkoord met het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Indien u dit niet wenst dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Tot slot…

– Ook het Speelplein heeft grenzen –
Kinderen die blijvend onaangepast gedrag vertonen, worden verwittigd. Bij herhaling worden de ouders betrokken en wordt een aanpak voorgesteld. In extreme gevallen kan het kind één dag of meerdere dagen geschorst worden op het speelplein. Dit gebeurt altijd in overleg met de jeugdconsulent en speelpleinverantwoordelijke.