Blijf slapen op het speelplein! #Sleepover#14aug2018

Beste ouder(s)

Kan jouw kind maar niet genoeg krijgen van al het speelplezier op ons speelplein? Geen probleem, wij maken gewoon nóg meer speelplein! Joepieee!!!

Op dinsdag 14 augustus organiseert Speelplein Awimbalieje een grote Sleep-over voor de middengroep (kinderen tussen 6 en 12 jaar) en de tieners (12+). 

Download hier de brief met meer informatie in verband het inschrijven, kostprijs, … : brief-sleep-over-middengroep-en-tieners-2018.

Hopelijk tot dan!

De animatoren van Speelplein Awimbalieje

Het speelplein sluit een weekje

Van maandag 30/07 tot vrijdag 03/08 sluit het speelplein voor een weekje de deuren.

Van maandag 6 augustus tot vrijdag 24 augustus 2018 zijn wij opnieuw open voor heel wat speelplezier.
Enkel op woensdag 15 augustus – OLV Hemelvaart, zijn wij nog een dagje gesloten.

Bedankt lieve animatoren – filmpje 2 #DagvandeAnimator

“Elk kind elke dag opnieuw een ontzettend leuke vakantiedag laten beleven” is sinds 2011 onze baseline en daar gaan onze animatoren steeds voluit voor.

Wist je eigenlijk dat al onze animatoren vrijwilligers zijn en hiervoor enkel een vrijwilligersvergoeding krijgen? “Kinderen blij maken is meer dan geld waard”. Speelpleinactiviteiten gebeuren door jongeren voor jongeren. Dat houdt in dat (het plezier van) de animatorenploeg even belangrijk is als (het plezier van) de kinderen die naar de activiteiten komen.

#BedanktLieveAnimatoren
#DagvandeAnimator
#GoedGespeeld

Bedankt lieve animatoren – filmpje 1 #DagvandeAnimator

Vandaag vieren wij de ‘Dag van de Animator’. Een dag waarbij alle animatoren eens in de bloemetjes gezet worden voor het enthousiasme en de inzet die zij elke dag opnieuw tonen.

Een animator…wat doet die eigenlijk allemaal? Het filmpje hieronder geeft een goed beeld weer van hoe het er hier aan toe gaat op Speelplein Awimbalieje. Spelletjes uitwerken, zingen en dansen, toneel spelen en zich verkleden zijn slechts enkele van de superkrachten die onze helden bezitten.

#BedanktLieveAnimatoren
#DagvandeAnimator
#GoedGespeeld

Sociale voordelen #terugbetaling

Beste ouder(s)

Wist je dat de meeste mutualiteiten in hun ledenpakket een (gedeeltelijke) terugbetaling voor kinderen die naar het speelplein komen?

Hoe kan je van deze terugbetaling genieten?
– Download het juiste formulier via onze website (zie link hieronder) of neem op het speelplein een afgedrukt exemplaar mee.
– Geef het af aan het onthaal op het speelplein om te laten invullen.
– Breng het ingevuld exemplaar binnen bij uw mutualiteit.

Speelse groeten

http://www.speelpleinawimbalieje.be/sociale-voordelen/

foto van Speelplein Awimbalieje Denderleeuw.

Dag van de Animator 2018

22.000 jongeren kiezen ervoor om in hun eigen vrije tijd animator te zijn op een speelpleinwerking in hun buurt. 
70% van hen doet dat zelfs helemaal vrijwillig of tegen een kleine vergoeding. Gewoon, omdat ze het belangrijk vinden.

Ook bij ons op Speelplein Awimbalieje zijn er maar liefst 85 jongeren die deze zomer als animator het beste van zichzelf geven.

Daarom roepen wij ouders en kinderen op om een tekening te maken en deze (ten laatste) op donderdag 26 juli – Dag van de Animator – aan de speelpleinanimatoren af te geven. Een tekening als blijk van waardering voor hun enthousiasme en inzet.

Deze tekening kan je hieronder downloaden (tekening blancotekening met logo) of neem een papieren exemplaar mee op het speelplein.

Hitteplan Speelplein Awimbalieje geactiveerd! #WarmeDagen

Beste (groot)ouder(s)
 
Door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu werd gisteren het ozon- en hitteplan geactiveerd. Ook het KMI voorspelt de komende dagen een hittegolf.
 
Als gemeentelijke speelpleinwerking nemen wij daarom een aantal maatregelen om er voor te zorgen dat uw kind op een zo veilig mogelijk en gezonde manier kan spelen:
 
– Geef uw kind een hoofddeksel mee naar het speelplein. Label het langs de binnenzijde met zijn/haar naam zodat we bij verlies weten van wie het is.
 
– Wij beschikken over grote binnenruimtes die schaduw bieden en relatief koel zijn. Een deel van de georganiseerde spelactiviteiten zal daarom binnen gespeeld worden.
 
– Bij de start van spelactiviteiten zullen alle kinderen gevraagd worden een bekertje water te drinken, ook al hebben ze op dat moment geen dorst. Wij voorzien ten allen tijde gratis kraantjeswater. Het is uiteraard toegelaten (en zelfs aan te raden) om uw kind zelf te voorzien van voldoende dranken.
 
– Door de beslissing van de provinciegouverneur, met als doel het nodeloos verbruik van leidingwater tegen te gaan, mogen wij nog steeds onze zwembaden niet vullen. We voorzien wel bij de kleuters kleine plonsbaden. Bij onze middengroep en tieners zullen af en toe waterspelletjes gespeeld worden om de nodige verfrissing te bieden.
 
– Twee maal per dag zal er door de organisatie een verplicht insmeermoment met zonnecrème gehouden worden. Indien uw kind gevoelig is aan de reguliere zonnecrèmes die vrij verkrijgbaar zijn in de handel en/of een specifieke crème dient te gebruiken, dan vragen wij u die zeker mee te geven.
 
– Tot slot zullen onze (hoofd)animatoren een extra oogje in het zeil houden naar mogelijke negatieve gezondheidseffecten (duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid, …) door de warmte.
 
Speelse groeten
Speelplein Awimbalieje Denderleeuw