⇒ (Gedeeltelijke) terugbetaling speelpleinwerking via mutualiteit

De meeste mutualiteiten in ons land voorzien in hun ledenpakket een (gedeeltelijke) terugbetaling voor kinderen die naar het speelplein komen.

Wij lijsten hieronder voor u de meest voorkomende aanbieders op:
– Bond Moyson – Formulier
– CM-Fit & Fun – Formulier
– Liberale mutualiteit – Formulier
– Partena ziekenfonds – Formulier
– OZ – Formulier – Formulier
– Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen – Formulier

Druk dit formulier af en breng het mee op de laatste dag dat uw kind naar het speelplein komt.

 

⇒ Fiscale aftrekbaarheid

Op het inschrijvingsbedrag dat u op het speelplein betaald heeft kan u achteraf een fiscaal voordeel genieten.

Om deze kosten te kunnen aftrekken in uw belastingen, moet u over een document beschikken dat de deelname aan deze activiteit bewijst.
Dit wordt u door de gemeente toegestuurd in de maanden na de speelpleinzomer dat uw kind geweest is.

Dit document stopt u vervolgens bij uw belastingsaangifte. Op uw belastingsbrief vult u onder de rubriek ‘aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jongeren dan 12 jaar” het totaalbedrag in dat u op het bezorgde document terugvindt.

 

⇒ Sociaal tarief via het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

Ouders die een sociaal statuut genieten kunnen hun kind(eren) tijdens de zomervakantie aan een sociaal tarief laten deelnemen aan de speelpleinwerking.
Het zijn de maatschappelijke werkers die beslissen over de toewijzing hiervan.

Voor meer informatie neemt u contact op met het OCMW van Denderleeuw:
Ten Kouter 20
9470 Denderleeuw
Tel.: 053663363
http://www.ocmwdenderleeuw.be