Q: Speelplein! Qué?

A: Speelplein, of speelpleinwerking, is een speciale vorm van jeugdwerk.

Jeugdwerk wil zeggen dat de organisatie van alle activiteiten gebeurt door jongeren voor jongeren. Dat houdt in dat (het plezier van) de animatorenploeg even belangrijk is als (het plezier van) de kinderen die naar de activiteiten komen.

Speciaal aan het speelplein is dat de werking plaats vindt in de vakantie en een volledige dag duurt.  Daardoor wordt het een beetje een kruising tussen opvang voor kinderen met werkende ouders en een jeugdbeweging (zoals Chiro of Scouts).

Speelpleinwerking onderscheidt zich van ander jeugdwerk door de grote nadruk op Spelen. Speelplein gaat door in de vakantie en het is vakantie voor iedereen! Er wordt geprobeerd om de kindjes zoveel mogelijk vrij de keuze te laten wat ze willen doen.

 

Q: Hoe doen we dat in Denderleeuw? Awimba-Style!

A: Speelplein AwimbaLieje gaat door in de basisschool van het Atheneum Denderleeuw (De Nayerstraat 11A, Denderleeuw)

Er is elke werkdag speelpleinwerking van woensdag 3 juli tot vrijdag 26 juli 2019 en van maandag 5 augustus tot vrijdag 23 augustus 2019.
Elke dag voorzien we meer dan 20 activiteiten , 2 toneelstukken én een Open Speelaanbod voor de kinderen.

Meer informatie omtrent de dagindeling kan raadplegen door te klikken op deze link*.

*Vergeet wel niet dat de dag voor jou niet eindigt om 17u30. Na een speelpleindag maken we met ons allen de locatie kraaknet voor de volgende speelpleindag. Achteraf voorzien we nog een groepsmomentje om de dag te overlopen.

**Doorgaans sta je op het speelplein van maandag tot vrijdag. Om ervoor te zorgen dat je maandag meteen uit de startblokken kan schieten verwachten wij jou steeds de zondagmiddag voordien. Tijdens dat moment organiseren we eens rondgang op het speelplein en bereid je samen met je ploeg de activiteiten voor de komende week voor.

 

Q: Wat doet een animator?

A: Een animator is verantwoordelijk voor de kinderen op het speelplein.
Dat betekent dat jij instaat voor:

 • het uitdenken en begeleiden van de activiteiten,
 • de veiligheid van de kinderen.

Naast deze verantwoordelijkheden, is het bedoeling dat moni’s zich amuseren! Een enthousiaste animator maakt de vakantie voor de kinderen, en voor zichzelf, een heel stuk interessanter!

De volledige functiebeschrijving van een animator op Speelplein Awimbalieje kan je hier downloaden: profiel animator speelplein Awimbalieje 2019.

 

Q: Vanaf welke leeftijd kan ik animatoren worden?

A: Je kan animator worden in het jaar dat je 16 jaar wordt.

 

Q: Wordt een animator betaald?

A: Een strikvraag! Het antwoord is namelijk: ja, een animator krijgt een vergoeding.

Hoeveel verdien je precies? Op het Denderleeuws speelplein hangt dat af van een aantal factoren:

 • zonder attest ‘animator in het jeugdwerk’ krijg je 20 EUR per dag.
 • met attest of stagiair ‘Animator in het jeugdwerk’, krijg je 34 EUR per dag.

MAAR geld is niet je belangrijkste drijfveer. Animator zijn doe je omdat je het graag doet.
Bovendien leer je als animator heel wat bij. Omgaan met kinderen natuurlijk, maar ook samenwerken, toneel spelen, EHBO, vergadertechnieken,… .
Je maakt ook talloze uren plezier met leeftijdsgenoten en kinderen. Kortom, een geweldige uitdaging en ervaring!

Tot slot zijn er ook heel wat extraatjes waar je als animator kan van genieten. Naast je vrijwilligersvergoeding (die trouwens niet mee telt in de telling van het aantal dagen jobstudent) ontvang je ook gratis een speelplein T-shirt. Daarnaast zijn alle dranken, animatorenfeestjes, kosten verbonden aan speelpleinactiviteiten en de jaarlijkse animatoren-BBQ tijdens de speelpleinzomer, gratis voor jou. 🙂

 

Q: Op welke momenten kan ik staan als animator deze zomer?

A: Wanneer je jezelf registreert op onze website ontvang je in de loop van de maand mei een mailtje om exact door te geven wanneer je kan staan. Op basis daarvan wordt er een zomerplanning opgemaakt.

Denk dus vooraf al eens goed na wanneer je wil staan. Hieronder vind je alvast een lijstje met alle momenten waarop wij animatoren nodig hebben. Voor al deze momenten ontvang je ook een vrijwilligersvergoeding.

Week 1: maandag 1 tot vrijdag 5 juli 2019 (vanaf woensdag 3 juli zijn er kindjes aanwezig)
Week 2: maandag 8 tot vrijdag 12 juli 2019
Week 3: maandag 15 tot vrijdag 19 juli 2019
Week 4: maandag 22 tot vrijdag 26 juli 2019
Week 5: maandag 5 tot vrijdag 9 augustus 2019
Week 6: maandag 12 tot vrijdag 16 augustus 2019 (niet op donderdag 15 augustus)
Week 7: maandag 19 tot vrijdag 23 augustus 2019
Week 8: maandag 26 tot woensdag 28 augustus 2019 (geen kindjes, we breken samen het speelplein af)

 

Q: Kan ik ergens wat meer info vinden over hoe de speelpleinwerking in elkaar zit?

A: Als je de speelpleinsfeer al eens wil opsnuiven, kom je wat meer aan de weet via onze website www.speelpleinawimbalieje.be. Of misschien ken je wel één van onze ervaren moni’s?

 

Q: Ik wil een animatorencursus volgen. Waar kan ik terecht?

A: Je hebt misschien al eens gehoord van een animatorcursus, of het attest ‘animator in het jeugdwerk’? Er zijn heel wat cursussen en vormingen die je als begeleider in het jeugdwerk sterker maken. Al deze opleidingen worden omschreven als ‘kadervorming’. Je krijgt er heel wat tips en tricks die je helpen om een activiteit goed uit te werken en om te gaan met kinderen en jongeren.

Animator in het jeugdwerk

Deze cursus biedt je een uitgebreide basis om als animator aan de slag te gaan in het jeugdwerk. Dit kan dus zowel voor het speelplein zijn, als voor de chiro, scouts, klj, … . Er zijn heel wat organisaties die cursussen geven. Een overzicht:

Als speelplein raden wij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) aan. (www.speelplein.net)
Deze organisatie biedt cursussen aan die afgestemd zijn op speelpleinwerk en leert je alle competenties waaraan wij waarde hechten op ons speelplein.

Welke stappen moet je doorlopen?

 1. Meld je aan op www.mijnkadervorming.be
  Je krijgt een KAVO-ID (kadervormingsidentiteit), die heb je nodig om in te schrijven voor een cursus.
 2. Schrijf je (met je KAVO-ID) in voor een cursus naar keuze. Geef voor de cursus een stageplaats op. Denk dus vooraf na waar en wanneer je stage wil doen.
 3. Na de cursus loop je de stage.
 4. Na je stage, kom je naar een ‘terugkomdag’ bij de organisatie waar je cursus volgde.
 5. Pas na de terugkomdag, wordt de administratie afgehandeld en kan je het attest behalen.

 

Q: Hoe kan ik genieten van een tegemoetkoming van de gemeente (jeugddienst)?

A: Een cursus of vorming volgen is helaas niet altijd gratis… . Het gemeentebestuur geeft je graag een duwtje in de rug met een kadervormingspremie van maximum € 100. Je hoeft hiervoor enkel je attest van deelname (dat je na de cursus ontvangt) in te dienen bij de jeugddienst.

 

Q: Ik heb mijn attest animator behaald bij een andere organisatie. Is deze ook geldig op het speelplein?

A: Zeker, je attest wordt aanvaard zolang deze maar erkend is door de Vlaamse Gemeenschap. De attesten uitgegeven door de meeste andere jeugdbewegingen (Chiro, Scouts, Jeugd Rode Kruis, KSA, …) worden erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

 

Q: Hoe lang duurt een stage op het speelplein en hoe verloopt dit stage?

A: Een stage op het speelplein duurt twee weken. Tijdens deze stage word je ondersteund door je ervaren mede-animatoren, de hoofdanimatoren en de speelpleinverantwoordelijke/jeugdconsulent.

Tijdens je stageweken zal je steeds in een groepje staan met minstens 1 ervaren animator. Hij/zij staat al jaren op het speelplein en kent dus de kneepjes van het vak. Wanneer je ’s avonds moet voorbereiden of overdag een vraag hebt kan hij/zij jou daar zeker en vast bij helpen.

Tijdens het speelplein lopen er ook hoofdanimatoren rond. Zij overzien het geheel en kijken of alles vlot loopt (bv. starten het verzamelliedje, kijken of iedereen goed op zijn/haar post staat, treden mee met jou op bij ongewenst gedrag, enz..). Ook zullen zij jouw uitgewerkte activiteiten actief observeren en evalueren. Twee maal per week heb je samen met de hoofdanimatoren een gesprek. Hierbij polsen zij naar je gevoel op het speelplein en gaan ze met jou je stage overlopen en je positieve- en werkpunten meegeven om het nadien nog beter te doen.

 

Q: Kan ik ook zonder attest op het speelplein staan?

A: Ja! Iedere nieuweling kan bij ons 1 week gedurende 1 speelpleinjaar eens proeven van wat speelpleinwerk eigenlijk is. Om het jaar nadien te kunnen staan verwachten we wel dat je een animatorencursus volgt.

 

Q: Is er ook iets te doen buiten de zomervakantie?

A: Ja hoor! Buiten de zomervakantie draait ons speelplein achter de schermen op volle toeren. Het speelplein beschikt nl. over een stuurgroep* en kerngroep die buiten de speelpleinzomer nadenkt over hoe we het speelplein telkens opnieuw nog beter kunnen maken.

Daarnaast organiseert deze ploeg ook tal van activiteiten (moni-acitiviteiten, vormingsmomenten, …) en evenementen (kinder- en tienerfuif, reclamestoet, …) waarop iedereen telkens een uitnodiging krijgt om aanwezig te zijn/mee te helpen.

*Voor de stuurgroep krijg je op het einde van de zomervakantie de kans om je in te schrijven. Het maakt bij ons niet uit of je al 1 jaar of 5 jaar op het speelplein staat. Iedereen is welkom!